Studium przypadku: Realne przykłady kosztorysów instalacji SSWIN, PPOŻ, CCTV w Polsce

przedmiarrobot

W obliczu wzrastających zagrożeń, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych, niezbędne staje się inwestowanie w systemy bezpieczeństwa takie jak SSWIN (Systemy Strukturalnej Sieci Kablowej), PPOŻ (Przyłącza Przeciwpożarowe) oraz CCTV (Zamknięte Systemy Telewizji Przemysłowej). Przeanalizujmy realne przykłady kosztorysów instalacji tych systemów, uwzględniając polski rynek oraz ceny w polskiej walucie.

1. Instalacja SSWIN:

Kosztorys: 60 000 złotych

Opis: Instalacja SSWIN obejmuje system strukturalnej sieci kablowej, który jest kluczowym elementem infrastruktury informatycznej zapewniającej szybką i stabilną transmisję danych. W skład systemu wchodzą kable, gniazda, panele patchowe, oraz aktywne elementy sieciowe.

Przykładowe Komponenty i Koszty:

 • Kable kategorii 6: 10 000 złotych
 • Panele patchowe: 3 000 złotych
 • Switche sieciowe: 20 000 złotych
 • Montaż i konfiguracja: 27 000 złotych

2. Instalacja PPOŻ:

Kosztorys: 45 000 złotych

Opis: Systemy przeciwpożarowe są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz mienia w przypadku pożaru. Instalacja PPOŻ obejmuje montaż czujników dymu, gaśnic, oraz systemu alarmowego.

Przykładowe Komponenty i Koszty:

 • Panel sterujący systemem alarmowym: 12 000 złotych
 • Czujniki dymu: 5 000 złotych
 • Gaśnice: 15 000 złotych
 • Montaż i testowanie: 13 000 złotych

3. Instalacja CCTV:

Kosztorys: 80 000 złotych

Opis: Systemy CCTV pozwalają na ciągłe monitorowanie i nagrywanie obrazu, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu. Instalacja obejmuje montaż kamer, rejestratorów, monitorów oraz okablowania.

Przykładowe Komponenty i Koszty:

 • Kamery monitorujące (10 sztuk): 25 000 złotych
 • Rejestrator wideo cyfrowy (DVR): 15 000 złotych
 • Monitory: 8 000 złotych
 • Montaż i konfiguracja: 32 000 złotych

Podsumowanie:

Koszty instalacji systemów SSWIN, PPOŻ oraz CCTV mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość obiektu, jego przeznaczenie oraz specyfika wymagań bezpieczeństwa. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z specjalistami, aby dobrać optymalne rozwiązania odpowiadające potrzebom oraz budżetowi klienta. Inwestycja w bezpieczeństwo jest kluczowa dla zapewnienia spokoju i ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.

Powiązane kategorie:

kosztorys powykonawczy, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, kosztorys budowy domu, kosztorys remontu, przedmiar robót, Świadectwo energetyczne