Jakie zalety wiążą się ze zleceniem opracowania kosztorysu wyspecjalizowanemu kosztorysantowi?

kosztorysy_blog_1

Budowa wymarzonego domu, remont hali magazynowej czy przeprowadzenie ogromnej inwestycji sprowadzają się często do przygotowania dokumentu, który będzie zawierał wskazane koszty, prognozę zużycia materiałów budowlanych oraz stawkę cenową za pracę wykonawców. Taki dokument znacząco ułatwia przygotowanie i zaplanowanie całej inwestycji pod kątem merytoryczno-finansowym. Nie tylko przydaje się w kontaktach z różnymi instytucjami publicznymi czy sektorem bankowym, ale można przedstawić go jako dowód w sporze. Mowa tu oczywiście o kosztorysie.

Zaplanuj budowę

Budowa domu wiąże się z dużym nakładem czasu oraz środków finansowych. Cały proces wymaga zaangażowania wielu podmiotów i dokonania istotnych wyborów, które ostatecznie wpływają na efekt wizualny, a także na cenę wykończonej nieruchomości. Planując odpowiednio tego typu inwestycje i wybierając doświadczonych projektantów, kosztorysantów oraz wykonawców, inwestor jest w stanie zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali całego przedsięwzięcia. Z punktu widzenia inwestora najważniejszymi czynnikami są: funkcjonalność na równi z wyglądem oraz cena. Funkcjonalność i aspekt wizualny zależne są od subiektywnej oceny, dlatego skupimy się na drugim czynniku jakim jest cena.

Rosnące ceny robocizny, materiałów oraz sprzętu – sprawdź ceny

W dzisiejszych realiach rynkowych ceny robocizny, materiałów i sprzętu wykazują dużą zmienność. Z miesiąca na miesiąc, a nawet z tygodnia na tydzień ceny, w szczególności materiałów mogły różnić się o kilkanaście procent. W takiej sytuacji prywatny inwestor staje przed niezwykle trudnym zadaniem oszacowania kosztów budowy wymarzonego domu. Przy tylu zmiennych nietrudno o pomyłkę. Warto w takim wypadku rozważyć zlecenie kosztorysu budowy domu doświadczonemu kosztorysantowi. Zanim jednak zlecimy kosztorys należy przejść przez kilka kroków, które zapewnią większą szczegółowość i wiarygodność kosztorysu.

Kontakt z architektem i kosztorysantem

Na początku przygody z budową własnego domu powinniśmy skontaktować się z architektem, który opracuje projekt domu. Najczęściej biura architektoniczne w swoich usługach oferują kompleksowe wykonanie projektu wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. W trakcie opracowywania projektu należy przedstawić architektowi i konstruktorowi swoją wizję oraz planowane rozwiązania funkcjonalne jakie chcielibyśmy zastosować w domu. Ocenią oni wstępnie, czy nasz plan ma odzwierciedlenie w rzeczywistości i czy jest możliwy do wykonania na budowie. Po konsultacjach i opracowaniu projektu można rozpocząć poszukiwania kosztorysanta.

Zleć kosztorys specjalistom

Odpowiednim rozwiązaniem jest zgłoszenie się do biura kosztorysowego z dużym doświadczeniem. Gdy już skontaktujemy się z wybranym specjalistom należy przesłać cały projekt lub skierować się do architekta z prośbą o przesłanie dokumentacji do wskazanego kosztorysanta. Pozwala to na skrócenie drogi przepływu informacji i eliminuje możliwość przeoczenia przez nas istotnych kwestii, które będą ważne w procesie opracowywania kosztorysu. Ponadto, zlecenie wykonania kalkulacji kosztów wiąże się z udogodnieniami:

  1. korzystamy z wiedzy i doświadczenia ludzi, którzy zajmują się zleceniami tego typu od wielu lat,
  2. obliczenia kosztów robocizny, materiałów i sprzętu z punktu widzenia inwestora są zbyt czasochłonne, a co za tym idzie – inwestor oszczędza mnóstwo czasu zlecając kosztorys,
  3. opracowanie kosztorysu przez wykwalifikowanych ludzi daje nam możliwość oszczędności pieniędzy,
  4. istnieje możliwość wprowadzenia szybkich zmian w kosztorysie w zależności od zmiany materiałów i zastosowanych rozwiązań przy budowie domu,
  5. koszt zlecenia wykonania kosztorysu w stosunku do kosztów inwestycji jest znikomy. Cena kosztorysu nie przekroczy prawdopodobnie 1% wysokości wydatków jakie inwestor będzie musiał ponieść od fazy projektowej do wykończenia domu według własnych potrzeb.

Poza wyżej wymienionymi zaletami dłuższą chwilę należy poświęcić na omówienie jak ważne jest trafne oszacowanie kosztów budowy domu w kontekście zaciągania kredytu. Część inwestorów, żeby wybudować dom będą musieli zaciągnąć kredyt w banku na kilkaset tysięcy złotych. Banki skutecznie niwelują ryzyko związane chociażby z wydawaniem pożyczonych pieniędzy na cele inne niż zawarte w umowie kredytowej. Dodatkowo wypłacają pieniądze w transzach, a wiąże się to z koniecznością wypełnienia kolejnych etapów budowy i rozliczania ich z bankiem. Istnieje ryzyko, zwłaszcza na początku realizacji robót, że nie doszacujemy odpowiednio kosztów i nie będziemy w stanie zrealizować całości prac, które miały być finansowane z konkretnej części kredytu. Rozwiązaniem ponownie jest wybór wykwalifikowanego kosztorysanta z dużym doświadczeniem. W odpowiedni sposób opracuje kosztorys tak, aby wspomóc inwestora w uzyskaniu kredytu hipotecznego, a także żeby wysokość transz w stosunku do planowanych robót była możliwa do zrealizowania.

Biorąc pod uwagę te wszystkie korzyści płynące z zatrudnienia kosztorysantów, można zadać sobie pytanie – dlaczego tak niewielu inwestorów prywatnych korzysta z ich usług? Część osób jest nieświadomych z takiej ilości zalet, albo uważają, że mogą bez problemu sami wykonać taką kalkulację. Możliwe, że właśnie tak jest, ale pomyłka może być odczuwalna finansowo w znaczącym stopniu. Dlatego zlecenie kosztorysu powinno być na jednym z pierwszych miejsc listy czynności jakie powinien wykonać inwestor zaraz po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej.

Powiązane kategorie:

kosztorys powykonawczy, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, kosztorys budowy domu, kosztorys remontu, przedmiar robót, Świadectwo energetyczne